Zásady merania krvného tlaku

Všeobecné zásady správneho merania krvného tlaku:

Pravidelné meranie – Európska spoločnosť pre hypertenziu odporúča pravidelné meranie krvného tlaku klinicky overenými tlakomermi.

Veľkosť manžety – Vyberte si tlakomer so správnou veľkosťou manžety, alebo si zvoľte tlakomer s univerzálnou manžetou pre normálnu aj silnú pažu.

Uvoľnite sa – Aby boli namerané hodnoty krvného tlaku spoľahlivé, najmenej 30 minút pred meraním nejedzte, nefajčite, nepite kávu a necvičte. Meranie vykonávajte v sede po 10-minútovom ukľudnení.

Upevnenie manžety – Manžetu upevnite na svoju pažu suchým zipsom cca 1–2 cm nad lakťový ohyb tak, aby medzi manžetou a pažou bol priestor maximálne na jeden prst.

Umiestnenie manžety – predlaktie majte voľne opreté o stôl tak, aby manžeta bola v úrovni srdca. Odstráňte z paže všetok tesne prihliehajúci odev. Hadička z manžety smeruje k lakťovej jamke.

Meranie – Počas merania majte ruku mierne zohnutú v lakti. Nezdvíhajte ju, nerozprávajte a rukou nehýbte. Obe dolné končatiny opierajte o zem. Nestláčajte si brucho (nezvyšujte vnútrobrušný tlak). Meria sa vždy na tej ruke, na ktorej bol pri vstupnom vyšetrení odmeraný vyšší tlak krvi.

Opakované meranie – Krvný tlak meriame 3 krát a smerodatný je priemer z 2. a 3. merania. Medzi meraniami počkajte vždy najmenej 2–3 minúty.

Namerané hodnoty – Namerané hodnoty si zaznamenávajte a sledujte ich dlhodobý trend. Neznepokojujte sa jednou nadmerne nižšou alebo nadmerne vyššou nameranou hodnotou tlaku krvi.

Dávkovanie liekov – Nikdy si sami nemeňte dávkovanie liekov na základe nameraných hodnôt bez konzultácie s lekárom! Ako často a koľkokrát merať – Európska spoločnosť pre hypertenziu odporúča spočiatku 7-denné meranie, dvakrát ráno a dvakrát večer, pričom výsledky prvého dňa nebrať ako smerodajné. Po dlhšom čase sú odporúčané jedno až dve merania počas týždňa (nie je presne stanovené).

Viaceré štúdie preukázali, že meranie krvného tlaku iba v ordinácii lekára nie je dostačujúce a neodráža hodnoty dosiahnuté počas celého dňa. Mnohým pacientom boli v ordinácii lekára namerané vysoké hodnoty krvného tlaku, zatiaľ čo ich hodnoty namerané doma boli nižšie (tzv. syndróm bieleho plášťa). Je ale dokázané, že približne 8 % pacientov má v ordinácii lekára normálny krvný tlak, ale ich hodnoty namerané doma sú podstatne vyššie, a tak pre nich predstavujú aj vyššie riziko ochorenia.

Počas dňa sa krvný tlak mení. V čase ranného prebúdzania je jeho vzostup zvlášť prudký (ranné vstávanie). Štúdie preukázali, že tento ranný vzostup je v priamej súvislosti s počtom infarktov a náhlych mozgových príhod – dvomi hlavnými nebezpečenstvami, ktoré vyplývajú z vysokého krvného tlaku. Tento fakt je tiež dôvodom pre 3 merania počas dňa, ráno krátko po zobudení, na obed a večer.

Zásady merania krvného tlaku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok