Inzulínový režim

Intenzifikovaný inzulínový režim :

Najnáročnejší monitoring glykémií je vyžadovaný od pacientov na intenzifikovanej inzulinoterapii (aplikácia inzulínu tri a viackrát denne, liečba pomocou inzulínovej pumpy), ktorým je z verejného zdravotného poistenia uhrádzaných 75 testovacích prúžkov do glukometra mesačne (u detí, nezaopatrených pacientov do 25 rokov a tehotných pacientiek až 100 prúžkov mesačne). Títo diabetici by mali realizovať aspoň dvakrát mesačne veľké 7-8 bodové glykemické profily (hodnota ráno na lačno, dve hodiny po raňajkách, pred obedom, dve hodiny po obede, pred večerou, dve hodiny po večeri / pred spaním, v noci o 03 hodine a na záver opäť ráno na lačno). Zvyšné prúžky poskytnú pacientovi asi dve merania denne, ktoré je vhodné použiť na stanovenie glykémie ráno na lačno, pred spaním, prípadne pred hlavným jedlom. Hodnoty dve hodiny po jedle je postačujúce merať len vo veľkých glykemických profiloch. Vždy je vhodné ponechať si v rezerve 10-20 prúžkov na neočakávané udalosti akými môžu byť poklesy glykémií, nadmerné vzostupy či mimoriadne situácie (horúčkové ochorenie, tráviace ťažkosti, stres a iné).Konvenčný inzulínový režim:

Diabetici, ktorí si aplikujú inzulín jeden až dvakrát denne (tzv. konvenčná inzulinoterapia) majú k dispozícii 50 testovacích prúžkov na dva mesiace. Frekvencia a časy merania glykémií pri tomto inzulínovom režime je individuálna po dohovore s diabetológom. Vzhľadom na to, že väčšina pacientov si aplikuje dlhodoboúčinkujúci inzulín pred spaním je potrebné venovať väčšiu pozornosť hodnotám glykémií nielen ráno na lačno, ale aj v noci (riziko poklesu hladiny cukru – hypoglykémie). Odporúča sa merať medzi 2-3 hod v noci aspoň dva krát mesačne – meriame pred spaním, v noci medzi 2-3 hod a ráno na lačno.

Dôležité je hodnoty prehľadne zaznamenávať napríklad tabuľkovou formou do denníka, ktorý je dostupný na diabetologickej ambulancii. Pokiaľ pacient liečený inzulínom prichádza na kontrolu bez záznamov hodnôt (v najhoršom prípade aj bez glukometra) chýba lekárovi základný zdroj informácií o kompenzácii diabetu. Len ústne podanie pacientom o hladinách glykémií je často neobjektívne a samozrejme chýba prehľadnosť.

Terapia inzulínovou pumpou:

Pacienti liečení pomocou inzulínovej pumpy (IP) by mali pravidelne vykonávať veľké glykemické profily, štandardne 2-3 krát mesačne. Veľmi dôležité sú nočné a ranné merania (spravidla o 21 hod, 24 hod, 03 hod a ráno na lačno). Pokiaľ je bazálne nastavenie inzulínu správne, potom glykémia pred spaním pretrváva počas celej noci na rovnakej úrovni. Ak napríklad glykémia pred spaním je 13 mmol/l a ráno po zobudení zostáva na hladine 12-14 mmol/l, potom je bazálne nastavnie v nočných hodinách optimálne. Samozrejme, že glykémia 13 mmol/l pred spaním je zvýšená, ale o nej nerozhoduje bazálne nastavenie, ale glykémia pred večerou, počet sacharidových jednotiek a dávka bolusového inzulínu na večeru. Ak napríklad glykémia pred spaním je 13 mmol/l a do rána klesne na 6 mmol/l, potom je bazálneho inzulínu v noci nadbytok, ktorý sa prejaví pokiaľ pôjde pacient s týmto bazálnym nastavením spať s dobrou glykémiou (napríklad 7 mmol/l). S veľkou pravdepodobnosťou v noci, alebo ráno prekoná hypoglykémiu. Uvedené zdôrazňuje nevyhnutnosť pravidelnej kontroly nočných a ranných glykémií a následná konzultácia s ošetrujúcim diabetológom.

Veľké glykemické profily predstavujú informačný základ pre úpravu a správne nastavenie bazálnych aj bolusových dávok u pacientov liečených pomocou IP.

Inzulínový režim

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prejsť na začiatok